Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny dňa 08. 09. 2020 od 07:30 do 10:30 hod, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.
Obmedzená distribúcia elektriny bude platiť pre tieto odberné miesta:

pdfPrerušenie_dodávky_elektriny.pdf713.90 KB