Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje tieto opatrenia:

Platné od 26.05.2020:

Platné od 20.05.2020: