Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od 01.06.2020 umožňuje zriaďovateľom otvorenie:
        → materských škôl,
        → základných škôl ( 1. - 5. ročník),
        → školských klubov detí.

Nástup detí do školy, škôlky či školského klubu je dobrovoľný. Pre zabezpečenie plynulej prevádzky ZŠ s MŠ Snežnica žiadame zákonných zástupcov detí, aby do piatka 22.05.2020 nahlásili, či ich dieťa do školy nastúpi a to nasledovne:

  • zákonní zástupcovia žiakov 1. až 5. ročníka príslušným triednym učiteľom nahlásia nástup do základnej školy ako aj záujem o pobyt v školskom klube detí,
  • zákonní zástupcovia detí materskej školy nahlásia záujem o pobyt detí v MŠ zástupkyni pani Plevkovej na tel. čísle 0948206124.

Bližšie informácie ako aj podmienky, za ktorých dieťa môže nastúpiť opäť do školy či školského zariadenia nájdete na stránke ZŠ s MŠ Snežnica.