Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci

                          o d v o l á v a 

    čas zvýšeného  nebezpečenstva vzniku požiaru 
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto
                 od 19. 05. 2020 od 6.00 hod.

 

pdf Odvolanie1_ČZNvP.pdf128.81 KB