Obec Snežnica vyzýva občanov, aby zbytočne neplytvali pitnou vodou z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí v Zástraní. Nakoľko v obecných žriedlach nemáme dostatok vody, dopúšťame vodu zo Zástrania, čo momentálne nie je možné. Odstránenie poruchy je plánované do konca dnešného dňa (t. j. 13.05.2020), no môže sa stať, že určitý čas bude obec bez vody.