Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledujúce opatrenia: