Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 školského zákona, vyhlasuje
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať
od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

- podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou na mail adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , prípadne osobným odovzdaním na Obecnom úrade Snežnica

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

- ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt


Žiadosť o zápis dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 si môžete stiahnuť z webovej stránky školy zssneznica.edupage.org s prekliknutím na MŠ: Ziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie.doc

Podmienky prijímania detí do MŠ
1. Ku dňu 1. 9. 2020 dovŕši dieťa vek tri roky.
2. Prednostne sa rijímajú deti, ktoré dovŕšia k 31.8.2020 piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
3. Mladšie dieťa ak má osvojené základné hygienické (bez plienok) a samoobslužné (vie sa obliecť) návyky, môže byť prijaté na adaptačný pobyt od 6:45 do 11:45 hod.
Rozhodnutie o zapísaní dieťaťa na predprimárne vzdelávanie dostane zákonný zástupca najneskôr do 30.6.2020.