Slovenská pošta, pobočka Snežnica oznamuje svojim zákazníkom, že v čase od 9:00 do 11:00 hod. môže umožniť vstup na poštu a teda aj vybaviť IBA osoby staršie ako 65 rokov a to aj v prípade, že je pošta prázdna. Žiada teda občanov mladších ako 65 rokov, aby uvedené nariadenie dodržiavali a svoje záležitosti vybavovali mimo týchto hodín. Za porušenie tohto nariadenia môže byť pošta pokutovaná až do výšky 20.000 €.