007DHZ Snežnica opätovne prejavili svoju pripravenosť v krízových situáciach a podujali sa na čistení a dezinfekcii verejných priestranstiev počas dvoch dní, a to 29.03.2020 a 05.04.2020, za čo Vám starosta a občania obce vyslovujú veľké ĎAKUJEME.