Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania, vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest(napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď.).

Žiadame občanov, aby toto nariadenie dodržiavali!