MV SR odbor prevencie kriminality upozorňuje, že boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak by ste boli svedkami obdobného konania kontaktujte políciu na tel.čísle 158. Obrátiť sa môžete tiež na Informačnú kanceláriu v Žiline, v čase od 8:00 - 11:00 hod., alebo telefonicky na tel.č.: 041/5117425 alebo prostredníctvom LiveChatu www.prevenciakriminality.sk 

PÁR RÁD PRE SENIOROV:pdfPrevencia_kriminality_seniori_202004.pdf919.93 KB