Vodohospodárska výstavby, štátny podnik vyhlásil výberové konanie na odpredaj pozemkov.

Viac informácií nájdete tu: pdfVýberové_konania_na_odpredaj_pozemkov.pdf2.39 MB