001Pri príležitosti kánonickej vizitácie Farnosti Snežnica nás poctil svojou návštevou Mons. doc. ThDr. PhD. Tomáš Galis, biskup Žilinskej diecézy. Následne sa stretol s členmi Dobrovoľného hasičského zboru Snežnica a pri tejto príležitosti im požehnal hasičské auto.