Karneva2020Obec Snežnica aj tento rok pozvala všetky deťúrence na "Detský karneval", ktorý sa uskutočnil 25.02.2020 o 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu. Na úvod privítal všetkých prítomných pán starosta a následne vstúpili do sály KD deti vo svojich nádherných  maskách. Deti si mohli zatancovať, zahrať hry a občerstviť sa sladkosťami. Tento rok bolo detičiek menej kvôli chorobe, ale dúfame že budúci rok to bude lepšie. 

Detičky boli ste skvelé, uvidíme sa o rok.