004Rok 2020 nemohol začať inak ako obecným plesom pod záštitou starostu obce. Aj tento rok bol bohatý na účasť plesajúcich, dobrú zábavu a vynikajúce jedlo. Vašemu záujmu sa veľmi tešíme. Uvidíme sa opäť o rok.