002

Obec Snežnica v spolupráci s miestnými organizáciami aj v tomto roku pokračovali v tradícii fašiangovej zabíjačky. V sobotu 01. februára pri hasičskej zbrojnici posledný krát zakvíkalo prasiatko. Mnohí z Vás si zaspomínali na staré časy, vône a chute. Pochutnať ste si mohli na zabíjačkovej kapustnici, pečienke s cibuľkou, pečených jelitách  a zohriali ste sa hriatym. Tešíme sa, že ste sa tohto podujatia zúčastnili a dúfame že ste si aj pochutnali. Uvidíme sa o rok.