002

Ako každý rok, tak aj v roku 2020 sa starosta obce MVDr. Milan Hlavatý rozhodol opätovne privítať našich najmenších občanov narodených v roku 2019.Toto krásne podujatie sa uskutočnilo 26.01.2020 v sále Kultúrneho domu v Snežnici. Rok 2019 bol veľmi bohatý na deti a pribudlo medzi nás 19 malých trpaslíkov.  Našim najmenším občanom prajeme, aby robili svojim rodičom iba radosť a žiadne vrásky na čele.