Spoločnosť MVM, s.r.o. oznamuje občanom, že v katastrálnom území Snežnica začína vykonávať výrub stromov v ochrannom pásme, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetickych zariadení vo vlastníctve alebo správe SSE - distribúcia. Drevná hmota zostane ponechaná na tvare miesta k ďalšiemu spracovaniu vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku.