Počet voličov zapísaných v zozname voličov = 811

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní = 213

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku = 213

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov = 204

Viac informácii v zápisnice OVK: pdfZápisnica_OVK_pre_voľby_do_EP_2019.pdf459.87 KB