Starosta obce upozorňuje všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili a zabránili úniku svojich miláčikov, nakoľko svojim voľným pohybom po dedine ohrozujú deti a ostatných spoluobčanov. V prípade pretrvávajúcich problémov s voľným pohybom psov, bude zabezpečený odchyt a presun zvieraťa do útulku v Korni. Náklady na odchyt bude hradiť majiteľ zvieraťa.