Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 01.02.2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu. Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25. mája 2019. Viac info v prílohe: pdfRozhodnutie_predsedu_Národnej_rady_SR.pdf165.27 KB

Informácia pre voliča - Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania sú uvedené v prílohe:                       

pdfInformácie_pre_voliča_voľby_do_Európskeho_parlamentu_SR.pdf1.24 MB

Obec Snežnica zastúpená starostom obce MVDr. Milanom Hlavatým oznamuje, že pre voľby Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky v roku 2019 je v obci Snežnica utvorený volebný okrsok č. 1 a určená volebná miestnosť - miestnosť na prízemí na Obecnom úrade Snežnica.

Usmernenie k umiestneniu volebných plagátov, nájdete tu:

pdfUsmernenie_k_umiestňovaniu_volebných_plagátov_voľby_do_EP_2019.pdf1.57 MB