Obec Snežnica upozorňuje všetkých záujemcov o stavebné pozemky, aby sa prednostne informovali na obecnom úrade o možnosti výstavby na predávanom pozemku.