001Tohtoročný obecný ples sa niesol v duchu ľudovej veselice. Obec prispôsobila danej tematike odev usporiadavateľov, ako aj výzdobu. Pochvala patrí taktiež kuchárovi za skvelé jedlo, ktorým potešil nejedno bruško. Hostia sa zabávali do samého rána a dúfame, že tomu nebude inak ani na budúci rok. Tešíme sa na Vás.