001

Ako každý rok, tak aj v roku 2019 sa starosta obce MVDr. Milan Hlavatý rozhodol opätovne privítať našich najmenších občanov narodených v roku 2018.Toto krásne podujatie sa uskutočnilo 20.01.2019 v sále Kultúrneho domu v Snežnici. Našim najmenším občanom prajeme, aby robili svojim rodičom iba radosť a žiadne vrásky na čele.