Dňa 18.01.2019 o 15:00 hod. zrušil Okresný úrad KNM pre svoj územný obvod mimoriadnu situáciu, nakoľko boli splnené úlohy zníženia rizík ohrozenia, pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti - snehovej kalamity. 

pdfOdvolanie_MS_18_01_2019_15_00_h_OU_KNM.pdf189.09 KB

pdfVyhlasenie_MS_15_01_2019_17_00_h_OU_KNM.pdf194.61 KB