018

Starosta obce a poslanci OZ dňa 25.02.2018 poďakovali Mgr. Emilovi Jaššovi za prácu pre obec vo funkcií riaditeľa ZŠ a ZŠ s MŠ Snežnica a rovnako aj za pedagogickú činnosť v našej škole. Napriek tomu, že ho prekvapila ťažká životná situácia rozdával úsmevy na všetky strany. Pán riaditeľ prajeme Vám veľa zdravia a optimizmu v živote. Patrí Vám vďaka od nás všetkých.