dochodcovia

Dňa 10.12.2017 o 14:00 hod. privítal starosta obce a poslanci OZ všetkých dôchodcov z našej obce v sále KD. Pri vianočnej atmosfére si dôchodcovia pozreli vystúpenia detí zo Základnej školy s materskou školou. Pochutnali si na dobrom obede a spoločne tak strávili nedeľný čas.