021 

Dňa 01.07.2017 sme privítali v našej farnosti nového kňaza Mgr. Martina Adamčíka, ktorý k nám prišiel z farnosti Čadca - Milošová. Veriaci ho privítali vo farnosti s otvoreným srdcom a po sv. omši nového kňaza mohli bližšie spoznať na pripravenom agapé. Nášmu novému kňazovi prajeme, aby sa vo svojej novej farnosti cítil prijatý a s radosťou pokračoval vo svojej pastoračnej činnosti, do ktorej bol povolaný.