001Dňa 01.07.2011 prišiel do našej mladej farnosti nový kňaz - PhDr. Ján Vrbata. Ubehlo šesť rokov a my sme sa museli s naším  kňazom rozlúčiť preto, aby mohol svoje poslanie napĺňať vo farnosti Turzovka. Rozlúčka bola plná sĺz, smútku ale aj milých slov a poďakovaní. Napriek bolesti v našich srdciach z odchodu milovaného kňaza mu prajeme, aby sa dokázal v novej farnosti dotknúť toľkých sŕdc ako v tej našej. Navždy ostane v našich srdciach....