058

Dňa 02.06.2017 navštívila našu obec národná hodnotiaca komisia sútaže Dedina roka, do ktorej sa naša obec zapojila. Prezentácia našej obce začala v kultúrnom dome kde sa predstavil Zväz postihnutých civilizačnými chorobami a Jednota dôchodcov. Naši ochotníci odohrali úryvok z hry Kubo. Následne sa komisia presunula na miestne ihrisko kde sa predstavili MŠK, poľovníci a včelári so svojimi prezentáciami. Národnej hodnotiacej komisii sa sa predstavili aj naši cyklisti a súkromné lesy. Komisia navštívila našu Základnú školu a náš kostolík. Dúfame, že komisii učarovala naša dedinka ako všetkým našim občanom. Držte palce a hlasujte na stránke http://www.e-obce.sk/.