Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Poďakovanie Mgr. Emilovi Jaššovi za dlhoročnú prácu vo funkcii riaditeľa ZŠ a ZŠ s MŠ
4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 v obci Snežnica
5. Schválenie zámeru odpredať pozemok parc.č. KN C l3/1
6. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
7. Združenie Združenia obcí EKOSEP-Kysuce
8. Rôzne
9. Záver

Starosta obce Snežnica vyzýva občanov k podpísaniu petície za zachovanie rýchlej lekárskej pomoci v KNM. Petíciu organizuje ZMOS Dolných Kysúc. Petičné hárky je možné podpísať na obecnom úrade, na pošte, v potravinách a miestnych pohostinstvách. Petíciu je možné podpísať aj elektronicky: 

https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_rychlej_lekarskej_pomoci_rlp_v_kysuckom_novom_meste

karneval

Milé deti...

Obec Snežnica aj tento rok pozvala všetky deťúrence na "Detský karneval", ktorý sa uskutočnil dňa 13.02.2018 o 15:30 hod. v sále Kultúrneho domu. Na úvod privítal všetkých prítomných pán starosta a následne vstúpili postupne do sály kultúrneho domu deti vo svojich nádherných maskách. Počas dňa si deti mohli zatancovať spolu s Miškou a Maťkou na rytmickú zumbu. Nechýbala skvelá hudba, tanec a sladkosti.

Detičky boli ste skvelé, uvidíme sa o rok :D

zabijacka

DHZ v spolupráci s Jednotou dôchodcov a ZPCCHO aj v tomto roku pokračovali v tradícii fašiangovej zabíjačky. V sobotu 10. februára pri hasičskej zbrojnici posledný krát zakvíkalo prasiatko. Mnohí z Vás si zaspomínalo na staré časy, vône a chute. Pochutnať ste si mohli na zabíjačkovej kapustnici, pečenom mäsku, varenej klobáse a zohriali ste sa vareným vínkom a hriatym. Tešíme sa, že ste sa tohto podujatia zúčastnili a dúfame že ste si aj pochutnali. 

002

Ako každý rok, tak aj v roku 2018 sa starosta obce MVDr. Milan Hlavatý rozhodol opätovne privítať našich najmenších občanov narodených v roku 2017.Toto krásne podujatie sa uskutočnilo 21.01.2018 v sále Kultúrneho domu v Snežnici. Našim najmenším občanom prajeme, aby robili svojim rodičom iba radosť a žiadne vrásky na čele.

039Dňa 06.01.2018 sa v telocvični Základnej školy uskutočnil 1. ročník trojkráľového stolnotenisového turnaju o putovný pohár starostu obce.

obecny ples 2018 1Dňa 27.01.2018 sa v sále kultúrneho domu uskutočnil 3. ročník obecného plesu.  Do tanca Vám zahrala kapela ROYAL a svojím spevom Vás potešila hosti  Fatranská muzika. Celý večer sa niesol v znamení skvelej nálady, tanca, spevu a výborného jedla. Nechýbala ani tombola. Dúfame, že všetkým zúčastneným sa ples páčil a nezabudnú na príjemne strávený čas.

Tešíme sa na Vás opäť o rok.

 

Polícia 2Polícia SR upozorňuje na zvýšený nárast trestnej činnosti krádeží a podvodov spáchaných na senioroch a vyzýva občanov k zvýšenej ostražitosti.