Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

Obec Snežnica oznamuje občanom, že dňa 23.01.2021 a 24.01.2021 sa v našej obci uskutoční testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19.
Obec Snežnica bude mať k dispozícii jedno odberné miesto a to sa bude nachádzať v priestoroch kultúrneho domu. Testovať sa bude od 8:00 do 20:00 hod. (prestávka bude od 12:00 do 13:00 a od 16:30 do 17:00 hod. )

Obec Snežnica upozorňuje občanov, ktorým nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností, že im zo zákona vyplýva povinnosť podať si do 31. januára (na r. 2021 do 1.2.2021) na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade priznanie k dani z nehnuteľností a dane za psa.

Povinnosť podať si priznanie k DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ vzniká:

  • daňovníkovi, ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou alebo darovaním,
  • daňovníkovi, ktorý predal alebo daroval svoju nehnuteľnosť,
  • daňovníkovi, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie,
  • daňovníkovi, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. 

Prílohou priznania k dani z nehnuteľností je kópia dokladu, ktorým daňovník preukazuje vznik alebo zánik vlastníctva nehnuteľností (rozhodnutie, povolenie).V prípade nadobudnutia nehnuteľností v priebehu roka dedením alebo vydražením je daňovník povinný podať si priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia (rozhodnutia) o dedičstve alebo vydražení.

Povinnosť podať si priznanie k DANI ZA PSA vzniká:

  • daňovníkovi, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa staršieho ako 6 mesiacov,
  • prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

V SÚČASNEJ SITUÁCII VÁM ODPORÚČAME UPREDNOSTNIŤ PODÁVANIE PRIZNANÍ ELEKTRONICKOU FORMOU ALEBO POŠTOU:

a následným odoslaním e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou: Obec Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica.

V prípade nadobudnutia nehnuteľností v priebehu roka dedením alebo vydražením je daňovník povinný podať si priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia (rozhodnutia) o dedičstve alebo vydražení.

Z dôvodu neustále zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a z dôvodu zákazu vychádzania, obec Snežnica, zastúpená starostom MVDr. Milanom Hlavatým oznamuje občanom, že od pondelka 11.01.2021 na dobu 14 dní t.j. do 24.01.2021 bude obecný úrad pracovať v režime nestránkového dňa, to znamená, že hlavný vchod do priestorov bude uzamknutý. Na dverách hlavného vchodu budú telefonické kontakty na zamestnancov a starostu obce, ktorí budú posudzovať, či je potrebné stránku nevyhnutne vybaviť, resp. je možné žiadosť vybaviť po 24.01.2021. Prosíme občanov, aby obmedzili vybavovanie svojich žiadostí a využili možnosť elektronickej pošty, listovej pošty, prípadne kontaktovali zamestnancov telefonicky.

Telefonické kontakty:

Obecný úrad: 0911 879 721

Starosta obce: 0911 280 754

Žiadame občanov, aby poplatky (správne poplatky - stavebné poplatky, nájomné za obecné byty, neuhradené poplatky za dane a smeti z roku 2020 atď.)  v nestránkovom režime uhrádzali na číslo účtu: SK46 0200 0000 0000 1162 9322 !!!!!

V prípade, že nemáte uhradený poplatok z roku 2020 za spotrebu vody a stočné, úhradu zasielajte na účet SK31 0200 0000 0013 2185 5055.

Názov pracovnej pozície: vedúca školskej jedálne
Počet voľných pracovných miest: 1
Miesto výkonu práce: Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Snežnica 218
Pracovný pomer: doba určitá s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Prax: minimálne 1 rok v odbore
Druh pracovného pomeru: 1 zmenná prevádzka, plný úväzok
Nástup: 1.2.2021
Požadované vzdelanie: Úplné stredné v odbore gastronómie  (maturita)
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z.z.

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 023 32 Snežnica

 

sokdv

Na Slovensku prebehne v dobe od 15.02.2021 - 31.03.2021 plne elektronické sčítanie obyvateľov domov a bytov.


Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia SR. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území SR obvyklý pobyt. 

 

U r o b m e   k l i k   p r e   l e p š i u   b u d ú c n o s ť  ! 

123237424 1270794709946064 6247461551906642360 o

 

V obci Snežnica sa dňa 7.11. a 8.11.2020 konalo 2. kolo celoplošného testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19.
Celkový počet otestovaných: 823
Celkový počet pozitívnych: 7
Percento pozitívnych: 0,85 %

Vyzývame občanom, ktorí boli pozitívne testovaní a ich rodinných príslušníkov, aby zotrvali v karanténe minimálne 10 dní.

 

V prípade nedodržania tejto povinnosti je nevyhnutné akékoľvek zistenia hlásiť príslušníkom polície.

Dňa 7.11. - 8.11.2020 sa v našej obci uskutoční 2. kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19.
Testovať sa bude v sále kultúrneho domu nasledovne:
od 8:00 - 12:00 hod.
od 13:00 - 17:00 hod.
od 18:00 - 20:00 hod.

Odporúčame sa rozdeliť na testovanie ako minulý týždeň, to znamená:
7.11.2020 (sobota) - od námestia smerom na dolný koniec, vrátane častí Dúbravka, Prúty a Horejarčie
  8.11.2020 (nedeľa) - od námestia smerom na vyšný koniec.