Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

Obecný úrad v Snežnici oznamuje občanom, že dňa 10.07.2020 (piatok) bude z prevádzkových príčin ZATVORENÝ.

Zároveň oznamuje občanom, že od 13.07.2020 (pondelok) bude už Obecný úrad presťahovaný z priestorov základnej školy do pôvodných priestorov OcÚ.

Slovenská pošta, pobočka Snežnica oznamuje, že od 01.07.2020 do 31.08.2020 bude otvorená nasledovne: 

Pondelok      08:30 - 10:30

Utorok          08:30 - 10:30

                         Streda          08:30 - 10:30, 15:00 - 17:00

Štvrtok         08:30 - 10:30

Piatok          08:30 - 10:30

IMG rokovanieVážení spoluobčania,

určite ste zachytili, že  v médiách aj na sociálnych sieťach rezonuje téma premostenia radoľskej križovatky na  medzinárodnej ceste I/11.

My ako starostovia Dolných Kysúc a primátora mesta sme zasadli za jeden stôl a prerokovali spomínaný návrh.

Dočasné premostenie križovatky v Radoli nerieši kritickú situáciu na celom úseku medzi Žilinou a Čadcou, iba presúva   problém z bodu A do bodu B. Plynulý prejazd tranzitnej dopravy totiž spôsobí, že výjazdy z obcí Dolných Kysúc budú   zablokované a dostať sa na hlavnú cestu I/11 bude takmer nemožné.

Jednohlasne sme sa zhodli, že v spomínanom úseku problém  vyrieši iba vybudovanie diaľničného privádzača do KNM a diaľnice D3 v plnom profile.

Dosť bolo čiastkových riešení a sľubov. Toto naše stanovisko sme zaslali  všetkým kompetentným inštitúciám.

O ďalšom priebehu a vývoji vás budeme informovať.

Vážení rodičia,

počas mimoriadnej situácie je možnosť od 1. júna 2020 využiť odoberanie stravy aj pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú v škole výchovno - vzdelávacieho procesu a vyučujú sa "online". Na stravu naďalej prispieva štát v hodnote 1,20 €/deň. Tí, ktorí máte o obedy záujem je potrebné nahlásiť túto skutočnosť vedúcej jedálne do 29.5. 2020. 

Spôsob prihlasovania na odoberanie obedov:  

-  najneskôr do 14. hodiny v predchádzajúci pracovný deň = deň vopred (telefonicky, sms, mailom, cez webovú stránku jedalen.sk)

Ak neprihlásite svoje dieťa na odoberanie stravy, je automaticky vedený ako stravník, ktorý nemá záujem o túto formu odoberania obedov počas mimoriadnej situácie. Ak dieťa prihlásite a stravu neodoberiete, sumu platíte v plnej výške (cena obedu + réžia). 

Spôsob odoberania jedál:

- vydáva sa v jednorazových obaloch cez výdajné okienko do exteriéru
- čas výdaja na odoberanie jedál  od  12:00 - 13:00  
- vydáva sa formou distribúcie zákonným zástupcom alebo povereným osobám
- zákonný zástupca alebo poverená osoba musí mať rúško
- rozostup zákonných zástupcov alebo poverených osôb pri odbere stravy musia byť 2 m.

Kontakty:

vedúca ZŠS: Cabadajová Katarína
e - mailTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
t.č. : 0940 / 568 079
www.jedalen.sk

Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s obcami Ochodnica, Nesluša a Snežnica a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava 

                                                           o z n a m u j e , ž e

 
                                            dňa 18. júna 2020 (štvrtok) o 15:00 hodine

v priestoroch mestského kultúrno-športového strediska v Kysuckom Novom Meste (Litovelská ul.)

sa bude v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať  
                                                 
                                                    spoločné verejné prerokovanie

                       Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti

                              „INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“.

 

UPOZORNENIE !!!

SPOLOČNÉ VEREJNÉ PREROKOVANIE PREBEHNE IBA V PRÍPADE ZRUŠENIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S COVID-19. O PRÍPADNOM POSUNE TERMÍNU BUDEME INFORMOVAŤ.

          
Upozorňujeme verejnosť, že môže doručiť svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení do 30 dní odo dňa jej zverejnenia obcou, a to na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť na mestskom úrade Kysucké Nové Mesto a obecných úradoch Ochodnica, Nesluša a Snežnica. Správa je tiež prístupná elektronicky na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-vedenia-v404-varin-st-hranica-sr-cr

! Z R U Š E N É ! - z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 na základe §65 Zákona.
O náhradnom termíne Vás budeme informovať.

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci

                          o d v o l á v a 

    čas zvýšeného  nebezpečenstva vzniku požiaru 
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto
                 od 19. 05. 2020 od 6.00 hod.

 

pdf Odvolanie1_ČZNvP.pdf128.81 KB

Na základe rozhodnutia ŽSK a zlepšenia epidemiologickej situácie SAD Žilina oznamuje, že od 18.05.2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v štandardnom prázdninovom režime, bez redukcie vybraných autobusových spojov.