Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

Obec Snežnica oznamuje občanom, že dňa 10.04.2021 (t.j. v sobotu) sa v našej obci uskutoční testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19.
Obec Snežnica bude mať k dispozícii jedno odberné miesto a to sa bude nachádzať v priestoroch kultúrneho domu. Testovať sa bude od 8:00 do 19:00 hod. (prestávka bude od 12:00 do 13:30 hod.)
Vstup na odberové miesto bude monitorované kamerou a bude ho možné sledovať na obecnej stránke a na facebooku obce.


Ján Pokrivka

 

S pocitom hlbokého zármutku oznamujeme, že dňa 21.03.2021 vo veku 73 rokov nás navždy opustil bývalý dlhoročný starosta obce Ján Pokrivka. Na čele obce stál v rokoch 1990 - 2014. Za 24 rokov vybudoval z našej dedinky modernú, rozvíjajúcu sa obec, kde sa nám príjemne žije. Za všetko čo pre Snežnicu urobil mu patrí veľká VĎAKA.

Kto žije v srdciach svojich blízkych, nie je mŕtvy, je len vzdialený.

 

        Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým.

                       † Nech odpočíva v pokoji.

Vážení rodičia,

Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 má stanovený termín pre zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 na 8.4.2021 v čase od 13,00 do 17,00 hod. v priestoroch školy.

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu rodičia môžu využiť spôsoby zapísania dieťaťa (zatiaľ bez jeho prítomnosti) formou:

  • elektronickej online prihlášky zverejnenej na webovom sídle ZŠ. Zákonný zástupca v prihláške uvedie meno, priezvisko dieťaťa, dátum narodenia,  rodné číslo, štátnu príslušnosť a národnosť, tiež meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu rodiča a kontaktné údaje od 1.4.2021 do 8.4.2021
  • osobne - ak nemá zákonný zástupca technicky možnosť podať elektronickú prihlášku, môže si v čase od 1. 4. do 7. 4. 2021 vyzdvihnúť prihlášku v papierovej podobe v škole alebo materskej škole a následne ju 8.4.2021 za zvýšených hygienických opatrení osobne  odovzdá

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu Vám dávame do pozornosti, že zápis do prvého ročníka sa bude zatiaľ organizovať bez osobnej prítomnosti detí. V prípade zlepšenia situácie budeme jednotlivo predvolávať zákonných zástupcov aj s dieťaťom k overeniu údajov na prihláške. K overeniu údajov následne zákonný zástupca prinesie k nahliadnutiu i svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do 15.6.2021, kedy riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy.

Rovnako zákonní zástupcovia v prípade striedavej starostlivosti škole prinesú k nahliadnutiu  právoplatné súdne rozhodnutie o jej ustanovení. V prípade rozvedených rodičov zákonný zástupca škole prinesie k nahliadnutiu  právoplatné súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

 

158356552 1364763210549213 477929792729522852 o

Milé ženy !
Ste základným kameňom našich rodín.
Hlboko sa skláňam pred Vašou obetavosťou, ochotou, láskavosťou ale i humorom a dobrou náladou, ktorou okoreňujete chvíle nášho každodenného života.
Pri príležitosti Vášho krásneho sviatku mi dovoľte, aby som Vám v mene všetkých mužov, ako aj v mene svojom zaželal predovšetkým pevné zdravie, lásku a porozumenie.
MVDr. Milan Hlavatý - starosta obce
   

V obci Snežnica sa dňa 03.04.2021 konalo testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID - 19.
Celkový počet otestovaných : 515
Celkový počet pozitívnych: 1    
Percento pozitívnych: 0,19 %
________________________________________________________________________________

V obci Snežnica sa dňa 27.03.2021 konalo testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID - 19.
Celkový počet otestovaných : 488
Celkový počet pozitívnych: 2    
Percento pozitívnych: 0,40 %
________________________________________________________________________________

V obci Snežnica sa dňa 20.03.2021 konalo testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID - 19.
Celkový počet otestovaných : 522
Celkový počet pozitívnych: 5     
Percento pozitívnych: 0,95 %

________________________________________________________________________________

V obci Snežnica sa dňa 13.03.2021 konalo testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID - 19.
Celkový počet otestovaných : 533
Celkový počet pozitívnych: 0     
Percento pozitívnych: 0,00 %

_______________________________________________________________________________

V obci Snežnica sa dňa 06.03.2021 konalo testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID - 19.
Celkový počet otestovaných : 538
Celkový počet pozitívnych: 2     
Percento pozitívnych: 0,37 %
_______________________________________________________________________________

V obci Snežnica sa dňa 27.02.2021 konalo testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID - 19.
Celkový počet otestovaných :  571
Celkový počet pozitívnych: 6     
Percento pozitívnych: 1,05 %

Vyzývame občanom, ktorí boli pozitívne testovaní a ich rodinných príslušníkov, aby zotrvali v karanténe 14 dní.

V prípade nedodržania tejto povinnosti je nevyhnutné akékoľvek zistenia hlásiť príslušníkom polície.

 Vyzývame občanom, ktorí boli pozitívne testovaní a ich rodinných príslušníkov, aby zotrvali v karanténe 14 dní! V prípade nedodržania tejto povinnosti je nevyhnutné akékoľvek zistenia hlásiť príslušníkom polície.

V obci Snežnica sa dňa 20.02.2021 konalo testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID - 19.
Celkový počet otestovaných :  500
Celkový počet pozitívnych: 1     
Percento pozitívnych: 0,2 %
___________________________________________________________________________

V obci Snežnica sa dňa 06.02.2021 konalo testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID - 19.
Celkový počet otestovaných :  494
Celkový počet pozitívnych: 0     
Percento pozitívnych: 0,00 %
___________________________________________________________________________

 V obci Snežnica sa dňa 23.01.2021 - 24.01.2021 konalo skríningové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID - 19.
Celkový počet otestovaných :  612
Celkový počet pozitívnych: 2     
Percento pozitívnych: 0,33 %