Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

1. OZNAM

Obec Snežnica oznamuje občanom, že v rámci projektu zlepšenia kvality životného prostredia získala kompostéry na ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu. Tieto kompostéry je možné prenajať občanom obce, ktorí si ich umiestnia na svojom pozemku na dobu neurčitú. Záujemcovia o prenájom kompostéra sa môžu prihlásiť na obecnom úrade - telefonicky, e - mailom alebo osobne v stránkových dňoch do 25.07.2019. V prípade vyššieho počtu záujemcov, o spôsobe prideľovania kompostérov občanom bude rozhodovať zriadená komisia.

2. OZNAM

V obci Snežnica sa organizuje: "Petícia za zachovanie Slovenskej pošty, pobočky Snežnica a jej poštových služieb v nezmenenom rozsahu". Petíciu môžu občania podpísať na obecnom úrade, v miestnom pohostinstve a v miestnych prevádzkach potravín. Petíciu môžete podpísať aj u dobrovoľníkov, ktorí budú chodiť po obci a zberať podpisy. Na petíciu sa môžete podpísať len jeden krát s čitateľne uvedeným menom, priezviskom a bydliskom.  

Spoločnosť MVM, s.r.o. oznamuje občanom, že v katastrálnom území Snežnica začína vykonávať výrub stromov v ochrannom pásme, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetickych zariadení vo vlastníctve alebo správe SSE - distribúcia. Drevná hmota zostane ponechaná na tvare miesta k ďalšiemu spracovaniu vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku. 

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľku

3. Kontrola plnenia uznesení

4. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady

5. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019

6. Stanovisko HK k záverečnému účtu 2018

7. Schválenie záverečného účtu obce Snežnica za rok 2018

8. Úprava rozpočtu obce Snežnica + ZŠ s MŠ Snežnica

9. Odmeny poslancov za I. polrok 2019

10. Územný plán obce Snežnica

11. Žiadosť o zrušenie rozhodnutia vydaného obecným úradom v Snežnici

12. Rôzne

13. Záver

107V nedeľu 16.06.2019 sa na ihrisku v Snežnici konala oslava Dňa otcov. Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší guláš, do ktorej sa zapojilo 8 súťažných družstiev. 7 členná porota určila, že najlepší guláš v VII.ročníku navarilo Družstvo Farnosť Snežnica. Na druhom mieste sa umiestnil Družstvo OŠK futbalisti - a na 3. mieste skončilo Družstvo JaMa. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť (ostatné družstvá: Prúty s.r.o.- nič pre poserov, Švagrovia, Múčkovci, Žilinčania, Hasiči). Program pokračoval priateľským zápasom medzi horným a dolným koncom obce, ktorý tradične nesie názov HORNÁ (čierne dresy) - DOLNÁ (biele dresy). V tomto roku sa z jednoznačného víťazstva radoval DOLNÝ KONIEC. Po poslednom zápase roku 2019 vedie celkovo Dolný koniec 3:2. Tešíme sa na oteckov opäť o rok.

003Od roku 2015 začal starosta obce organizovať Deň otvorených dverí na Obecnom úrade pre žiakov 5-teho ročníka. Tento nápad sa ujal a práve na Deň detí otvoril dvere na obecnom úrade žiakom Základnej školy práve pán starosta. Počas dňa si žiaci vyskúšali úlohu poslancov v zasadačke Obecného úradu, posadili sa do kresla starostu a vypočuli si čo všetko riešia pracovníci na obci. Deň otvorených dverí sa neodmysliteľne spája aj s prezentáciou našich hasičov a požiarnej zbrojnice. Deti si vyskúšali zásahové obleky hasičov a taktiež sa posadili za volant hasičského auta. Na závere deti navštívili miestny rozhlas a pozvali všetky deti na MDD. Novinkou v tomto roku bola aj návšteva žiačikov Materskej školy. Dúfame, že táto tradícia zostane zachovaná a žiaci Základnej školy nás navštívia aj o rok.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov = 811

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní = 213

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku = 213

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov = 204

Viac informácii v zápisnice OVK: pdfZápisnica_OVK_pre_voľby_do_EP_2019.pdf459.87 KB

 

DenDeti2019

Dňa 01.06.2019 sa na miestnom ihrisku v Snežnici uskutočnila oslava medzinárodného dňa detí. Pre deti boli pripravené detské atrakcie, ako skákací hrad, trampolíny, aquazorbing a množstvo súťaží, v ktorých boli deti ocenené sladkosťami. Nechýbalo maľovanie na tvár a svojou prítomnosťou nás potešil program Kynologického záchranného zboru SR. Kynologický záchranný zbor odprezentoval svoju prácu a následne do programu zapojili všetky detičky. Nezabudnite, že sa vidíme opäť o rok.

den matiekV nedeľu 12. mája v sále Kultúrneho domu v Snežnici pripravil starosta obce spolu s poslancami OZ posedenie pre naše mamičky. Deň im spíjemnili deti materskej škôlky a základnej školy, ktoré si pripravili pre svoje mamičky spevácke, hudobné a divadelné predstavenia. Mamičky sú najdôležitejšie osoby v živote každého z nás. Venujte im každý deň úsmev, objatie alebo božtek, zaslúžia si to.